Stili ynë

Çfarëdo qoftë po bëjmë, një festim, predikim, takim të vogël, mbledhje nga parku apo një festival DAYS OF HOPE, qëllimi jonë është të ndihmojmë njerëzit të zhvillojnë një marrëdhënie personale me Jezus Krishtin. Dhe ne e bëjmë këtë me stilin tonë, pothuajse si identitet të organizatës sonë.