2%

Ne besojmë dhe punojmë që ICF Tirana të arrijë 2% të Tiranës dhe çdo 3vjet të nisë një kishë të re.